http://snowevents.pl
Rejestracja
E-mail
Hasło
Powtórzenie hasła
Kod
Captcha

* Akceptuję Regulamin serwisu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SNOWEVENTS w celach marketingowych i promocyjnych

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Snow Fusion Sp. z o.o. informacji handlowej (w tym oferty handlowej) środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz 1204 z poźn. zm.) oraz używanie w kontakcie ze mną komunikacji telefonicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych (w tym oferty marketingowej), zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SNOWEVENTS w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Snow Fusion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Snow Fusion Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Tęczowa 68/2a, 53-603 Wrocław, NIP: 8992775641, REGON: 362779595, tel. 510420420, email info@snowevents.pl
2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@snowevents.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) realizacji usługi dostępu do Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
c) weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
d) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, płci, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz Snow Fusion Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Logowanie
Login lub e-mail
Hasło Przypomnij hasło
Zaloguj przez Facebook